คิดก่อน ตัดสินใจซื้อ | Surface GO | จ้า โดย อ.ธิติ ธาราสุข ARTT Master

About this tutorial: Video duration: 18:32 ในวันนี้คุณสามารถติดตาม Life Style, การเดินทาง, ท่องเที่ยว, กล้องถ่ายภาพ, เทคโนโลยี, งาน Event และที่สำคัญ ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แนวคิด และบทวิเคราะห์ของ || อาจารย์ธิติ ธาราสุข Full Time Trader, Founder of Art Trading Methodology || ได้ที่ ช่อง YouTube : …