Thi MOS Excel 2016: 3.1. Hướng dẫn giải câu hỏi thi
About this tutorial:

Video duration: 00:15:23
Video này nằm trong chuỗi video hướng dẫn sử dụng phần mềm GMetrix để ôn tập cho kỳ thi lấy chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) của ứng dụng Excel phiên bản 2016.
#MOSExcel2016 #GMetrix

▶Nội dung
Nội dung video hướng dẫn cách phân tích câu hỏi và định hướng trả lời cho câu hỏi thi. Trong video có sử dụng ví dụ là Project 1 của đề 1 bộ đề thi chứng chỉ MOS Excel 2016 trên phần mềm GMetrix của Certiport.

▶Chi tiết nội dung
(00:31) 1. Giới thiệu đầu.
(00:52) 2.1….

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads