Vety – milloin autoihin myös Suomessa? | HS VISIO MINIDOKUMENTTI
About this tutorial:

Video duration: 00:09:58
Milloin vetyä tankataan myös Suomessa autoihin?

Maailman väestön ja talouden kasvaessa myös energian kulutuksemme kasvaa vauhdilla. EU:n pitkän aikavälin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä ja jotta tavoitteeseen päästään, sen on muutettava energiajärjestelmäänsä.

Liikenteen päästöjen vähennystä koskevassa keskustelussa uskotaan tällä hetkellä lähinnä vain akkupohjaisiin sähköautoihin, mutta päästöttömästi tuotettu ‘’vihreä’’ vety voi tarjota toisenlaisen ja kauaskantoisen ratkaisun.

Vety on moneen sopiva energiankantaja….

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads