[VLNEWS] HƯỚNG DẪN SINH VIÊN SỬ DỤNG MICROSOFT TEAMS HỌC VÀ THI ONLINE
About this tutorial:

Video duration: 00:17:14
MS TEAMS là ứng dụng quen thuộc với giảng viên, sinh viên Văn Lang khi học online và làm việc từ xa. Mời các bạn xem video hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng do Bộ môn Tin học đại cương thực hiện.
——————-
The OFFICIAL YOUTUBE CHANNEL of VAN LANG UNIVERSITY. ✌️
MY VAN LANG – OUR PRIDE ❤️

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads